นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานประชุมกรรมการกิจการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรค

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานประชุมกรรมการกิจการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรค

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการสาขา ตัวแทนพรรค และสมาชิกพรรค เป็นประธานประชุมกรรมการกิจการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคและสมาชิกพรรค ณ ห้องประชุมชั้น 3 พรรคประชาธิปัตย์
เพื่อติดตามการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยของมูลนิธิให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งเร่งรัดขยายฐานสมาชิกพรรค


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
////

Related posts