ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แบบเชิงรุก :

ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แบบเชิงรุก :

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง 73 ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 หมู่บ้านเขานาใน ณ.ศาลากลุ่มแม่บ้าน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นางสาวอกนิษฐ์ บุญศรี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขานาใน และนายกิตติพงษ์ สองวิหค ผอ.รพ.สต.ต้นยวน และ อสม.ได้มาปฎิบัติหน้าที่ โดยการตรวจค้นเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเขานาในแห่งนี้ ซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชนเดินทางมารับการตรวจเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านกำนันวิสุทธิ์ สรรพา เป็นกำนันในเขตรับผิดชอบอยู่ในจุดคัดกรองและค้นหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งท่านกำนัน ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเมื่อทราบข่าวเบื้องต้น ท่านได้ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ก่อนหน้านี้ในตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตสีเขียว ซึ่งท่านได้รณรงค์ร่วมกับส่วนราชการทุกๆภาคส่วนให้ปฎิบัตนและรณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อโควิด-19

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ท่านกำนัน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการทุกคน

ภาพ/นายภิญโญ วงสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวทันใจนิวส์

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts