“รมว.สุชาติ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ของประกันสังคม

“รมว.สุชาติ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ของประกันสังคม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยม โดยมีนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นายมนตรี กรรทมาศ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสโมสรธนาคารกรุงเทพ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรจากโรงพยาบาลบางนา 1 เป้าหมายการฉีดวันละ 1,000 คน

นายสุชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงมอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้างทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ ในเบื้องต้นได้กำหนดจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จากสถานประกอบการจำนวนกว่า 24,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 20 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 – 26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ตั้งแต่เริ่ม kick off เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนฯ มาได้ 3 วัน ในภาพรวมสามารถฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 130,000 คน

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ตนพอใจการทำงานของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคิวนัดหมายล่วงหน้าให้ผู้ประกันตนที่มารับบริการได้เตรียมตัวมาก่อน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดคิวการฉีดวัคซีนให้สถานประกอบการตามลำดับการแจ้งความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนตามที่ได้สำรวจข้อมูลและนายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนของนายจ้างจะได้รับการประสานผ่านทางโทรศัพท์และ e-mail จากสำนักงานประกันสังคม แจ้งวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นายจ้าง/ฝ่ายบุคคลจัดผู้ประกันตนเข้ารับบริการ

นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังได้ส่ง SMS แจ้งวัน เวลา สถานที่และลำดับคิวการฉีดให้แก่ผู้ประกันตนเป็นรายคนอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัด และระยะเวลาการรอคอย ผู้ประกันตนที่ได้รับคิวนัดหมายสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ทั้ง 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่ walk in ได้ เนื่องจากมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในล็อตแรก เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมล็อตที่สองแล้ว จะนัดหมายผู้ประกันตนในลำดับถัดไปมาฉีดตามที่ลงทะเบียนไว้

นายสุชาติ กล่าวในตอนท้ายว่า ในนามของกระทรวงแรงงาน ผมขอขอบคุณและขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างดี ขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่เอื้อเฟื้อสถานที่

และที่สำคัญขอขอบคุณผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่านที่มารับการฉีดวัคซีน ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นกำลังใจให้กันและกัน ช่วยกันยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ขอให้ทุกคนมั่นใจว่า กระทรวงแรงงานพร้อมดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการวัคซีนโควิด-19 อย่างแน่นอน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

Related posts