แม่ทัพภาคที่ 4 ลำเลียงความช่วยเหลือ ส่งตรงทุกพื้นที่รับผลกระทบ เป็นกำลังใจให้กันในทุกโอกาส และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

แม่ทัพภาคที่ 4 ลำเลียงความช่วยเหลือ ส่งตรงทุกพื้นที่รับผลกระทบ เป็นกำลังใจให้กันในทุกโอกาส และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ที่ โรงพยาบาลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมลำเลียงความช่วยเหลือ ร่วมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตลอดจนเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทาลการแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการฉีดวัคซีน covid-19 โดยมี พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา,พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมกิจกรรม


โดยกิจกรรมในวันนี้ หน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดอาหาร น้ำดื่ม แจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยกองพลพัฒนาที่ 4 ได้สนับสนุนจัดรถครัวสนาม และรถปันสุขใส่ผลิตผลทางการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง และโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพลมาแจกจ่ายประชาชน พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการ Army COVID Buster ฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส covid-19 ในพื้นที่โรงพยาบาลนาทวี และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกัน covid-19 ของจังหวัดสงขลา

และ ศบค. กำหนด นอกจากนี้ยังได้มอบเตียงสนามจำนวน 16 เตียง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด covid 19 ให้กับโรงพยาบาลนาทวีเพื่อสนับสนุนรองรับภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนเดินทางไปยังจุดบริการฉีดวัคซีน เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน covid-19 โดยได้พูดคุย สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังคงลังเล ให้มีความมั่นใจมารับบริการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการระบาดของเชื้อให้มีความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts