นราธิวาส- สำรวจพื้นที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้

นราธิวาส- สำรวจพื้นที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้

ไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส สำรวจพื้นที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เพื่อร่วมกิจกรรม Street Art โดย ประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส เป็นผู้ดำเนินการในชื่อกิจกรรม ”สื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” โดยได้เลือกพื้นที่บริเวณผนังด้านข้างอาคารอุทยานการเรียนรู้เป็นพื้นที่วาดภาพ ตามแนวคิดของชื่อกิจกรรมนั่นก็คือ ภาพวิถีชีวิต หรือความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งนายไพซอล อาแว ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

กิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถดึงดูดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้ามาสัมผัสแหล่งเรียนรู้แห่งนี้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะผู้บริหารที่จะปรับปรุงและพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ทั้งทางด้านโครงสร้างบางส่วนที่ยังชำรุดอยู่ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้พร้อมที่จะรองรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ กับแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตแห่งนี้


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts