ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 ส่งกำลังทางเรือ เพื่อปฏิบัติการเก็บกู้อวนที่ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 ส่งกำลังทางเรือ เพื่อปฏิบัติการเก็บกู้อวนที่ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนักดำน้ำอาสาสมัคร ปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีอวนขนาดใหญ่ปกคลุมแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน

 


ที่ บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานร่วมในการส่งกำลังทางเรือ เพื่อปฏิบัติการเก็บกู้อวนที่ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี โดยบูรณาการร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนักดำน้ำอาสาสมัคร ปฏิบัติการแก้ไขปัญหากรณีอวนขนาดใหญ่ปกคลุมแนวปะการังบริเวณเกาะโลซิน


ตามที่นักท่องเที่ยวได้ไปดำน้ำบริเวณแนวปะการัง เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย.64 ถ่ายภาพอวนขนาดใหญ่ปกคลุมแนวปะการังทางทิศตะวันตกของเกาะโลซิน และได้นำภาพมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 ปรากฏเป็นภาพอวนขนาดใหญ่ปกคลุมแนวปะการัง ทำความเสียหายให้กับแนวปะการังดังกล่าว

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งปะการัง จึงดำเนินการบูรณาการร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 และนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน 30 นาย เดินทางไปกับเรือหลวงราวี เพื่อดำเนินการเก็บกู้อวนที่ปกคลุมแนวปะการัง เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังของเกาะโลซิน ให้คืนสภาพและเติบโตตามธรรมชาติ และคืนความสวยงามให้กับท้องทะเลต่อไป


พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 กล่าวว่า วันนี้มาส่งเรือ ที่เดินทางไปเก็บกู้ซากอวน ที่ทับถมแนวปะการังที่เกาะโลซิน โดยมีกำลังทางเรือ ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงราวี เรือต. 991 อากาศยาน และกำลังพลนักดำน้ำ กองทัพเรือ 26 นาย เรือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 ลำ เรือให้การสนับสนุนนักดำน้ำ 1 ลำ และเรือกู้ซากอวนอีก 1 ลำ และมีตำรวจจิตอาสา นักดำน้ำไปด้วยเราไปทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts