นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 200 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนชายคลองเปรมประชากรหลักหก (ชมคลิป)

นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 200 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนชายคลองเปรมประชากรหลักหก
**************

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ จึงได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย

ข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 200 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนชายคลองเปรมประชากรหลักหก หมู่ที่ 6 จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว v.13/รายงาน

Related posts