บริการตรวจสารเคมีในเลือด ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สัมผัสกับสารเคมี :

บริการตรวจสารเคมีในเลือด ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สัมผัสกับสารเคมี :

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 รพ.สต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ในอำเภอเวียงสระ ตรวจสารเคมีในเลือด ให้กับประชาชนในพื้นที่รับของ รพ.สต.คลองฉนวน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คนที่เป็นประชาชนอายุ 25-59 ปี อาศัยอยู่ใน 6 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,8,9,และ ม.11 ที่สัมผัสสารกำจัดแมลง และสารกำจัดวัชพืช มารับบริการตรวจสารเคมี ในเลือด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา09.00-15.00 น. ที่ รพ.สต.คลองฉนวน ผลการตรวจสารเคมีในเลือดจะแจ้งให้ทราบในวันถัดไป

ทั้งนี้ก่อนเข้ารับบริการตรวจสารเคมี ได้มีการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และทุกคนก็ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือกันทุกคน

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ อสม. รพ.สต.ทุกพื้นที่ในอำเภอเวียงสระ

ภาพ/น.ส.เนาวรัตน์ จินา ผู้สื่อข่าวสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ด อ.เวียงสระ

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts