ลำพูน – รับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ “โครงการปันน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน”

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มารับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ “โครงการปันน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน” ตามพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 เวลา 09:00 น. พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง รอง ผบ.พล.ร.7 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.7 ร่วมกิจกรรม “โครงการปันน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน” โดยคณะสงฆ์ได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตรศรัทธา ซื้อพืชผลทางการเกษตรชาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ราคาตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่นกัน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดย พล.ร.7 และ ป.พัน.7 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาจำนวน 30 นายในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรจำนวน 80 ตัน(ฟักทอง,ฟักเขียว,พริก,กะหล่ำปลี,มะม่วง) และข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 200 ชุด สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชน โดยมี พระราชวิสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน(ธ.) , พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน , พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) ร่วมกิจกรรมฯ มีผู้แทน 17 ชุมชนมารับสิ่งของบริจาคจำนวน 170 คน และมี จนท.สสจ.ล.พ. มาอำนวยความสะดวกคัดกรอง COVID-19

พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เผยว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่(ธ) และคณะสงฆ์จังหวัด แม่ฮ่องสอน(ธ) ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ระดมพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ สืบเนื่องจากสภาวะการที่ประชาชนได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID–19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

“ดังนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริ ให้คณะสงฆ์แต่ละวัดที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) ได้ปรารภไปสู่วัดต่างๆ และคณะสงฆ์ว่า หากวัดใดหรือพระสงฆ์รูปใดที่มีศักยภาพ ขอให้มีการช่วยเหลือประชาชนในการแจกพืชผลทางการเกษตรในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายแล้วในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ครั้ง จึงได้ทำการประสานงานกับหลายภาคส่วน อาทิ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน โดยทางคณะสงฆ์ได้จัดซื้อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรบางส่วน รวมถึงมีประชาชนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ได้มีน้ำใจมอบพืชผลทางการเกษตรให้อีกบางส่วน สำหรับครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 จึงได้มาแจกจ่ายในพื้นที่ จ.ลำพูน”..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts