ศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงเผยรายชื่อผลการสรรหาแม่ตัวอย่าง โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง อำเภอน้ำเกลี้ยง ปี 2564 :

ศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงเผยรายชื่อผลการสรรหาแม่ตัวอย่าง โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง อำเภอน้ำเกลี้ยง ปี 2564 :

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดศรีสะเกษโดยคณะสงฆ์จังหวัดศรีละเกษ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดรีละเกษ พุทธสมาคม สภาวัฒนธรรม มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรเครือข่าย ได้จัดทำโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้ “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน สำหรับปี 2564 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 531 โรงเรียนและได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ ติดปัญหาโรคโควิค – 19 คณะทำงานเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างเป็นอำเภอหรือเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม ซึ่งอำเภอน้ำเกลี้ยงจะได้ดำเนินการจัดที่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นี้

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า บัดนี้การสรรหาโดยผ่านการประสานงานของ นายสมคิด นนทะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองสิม ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่า มีแม่ตัวอย่างได้รับการคัดเลือกจำนวน 22 คน ประกอบด้วยโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ได้แก่ คุณแม่บุญโฮม คำเพียร โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ได้แก่ คุณแม่นงคราญ เหล่าแค โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ได้แก่ คุณแม่ทอง ไชยานุกูล โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม ได้แก่ คุณแม่ณาตยา แถวพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ได้แก่ คุณแม่คำมี สุขทวี โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ได้แก่ คุณแม่พร วงษ์ป้อง โรงเรียนบ้านละเอาะ ได้แก่ นางทองใส ประวาฬ โรงเรียนบ้านแวด ได้แก่ คุณแม่โสภา นามวิชา

ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดเผยด้วยว่า  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ได้แก่ คุณแม่สาวรตนภรณ์ เจริญศรี โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ ได้แก่ คุณแม่สาววนิดา ศิรินัย โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ได้แก่ คุณแม่สมพร แสงทอง โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด ได้แก่ คุณแม่สาวทรรศนันท์ แสนแก้ว โรงเรียนบ้านกะวัน ได้แก่ คุณแม่แพงศรี พรหมสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนงาม ได้แก่ คุณแม่พิกุลทอง มาระเนตร โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง ได้แก่ คุณแม่สำราญ นนท์ตา โรงเรียนบ้านหนองพะแนง ได้แก่ คุณแม่ถาวร สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบาง ได้แก่ คุณแม่ลาวัลย์ บุญลพ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง ได้แก่ คุณแม่วิไลวรรณ พงษ์พิลา โรงเรียนบ้านคูบ ได้แก่ คุณแม่พรพิมล ศรีโสภา โรงเรียนบ้านหนองแวง ได้แก่ คุณแม่เจียม บุคำ โรงเรียนบ้านสะพุง ได้แก่ คุณแม่จุ้ย นามพรม และโรงเรียนบ้านลุมภู ได้แก่ คุณแม่ดอกเหลา พงษ์ขจร ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts