ศรีสะเกษ โรงรับจำนำเตรียมเงิน 100 ล้านบาทลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 สลึงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่บุตรหลานเปิดภาคเรียนและฤดูกาลทำนา :

ศรีสะเกษ โรงรับจำนำเตรียมเงิน 100 ล้านบาทลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 1 สลึงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่บุตรหลานเปิดภาคเรียนและฤดูกาลทำนา :

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการของสถานธนานุบาล บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากว่า มีประชาชนชาวศรีสะเกษ พากันนำเอาสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ส่วนมากเป็นทองคำรูปพรรณ ผ้าไหม และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจำนำอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสุวัฒน์ เทาใหม่ ผู้จัดการสถาน ธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษละคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้สำรองเงินทุนไว้ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงที่บุตรหลานเปิดภาคเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 วงเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ยังกล่าวด้วยว่า หากเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน อีกทั้ง ยังได้ผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์สินไปอีกเป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากที่ครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน เป็น 4 เดือน 30 วัน โดยสามารถจำนำสิ่งของได้สูงสุดถึง 500,000.- บาท

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ประจำ จ. ศรีสะเกษ

Related posts