ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจสถานที่เปิดศูนย์ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำอำเภอหล่มสัก :

ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจสถานที่เปิดศูนย์ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำอำเภอหล่มสัก :

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายชิต ปาคำมา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นาง รุ่งกานต์ เนาวนา พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาต เปิดศูนย์ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างเป็นทางการโดยมีการชี้แจงถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆให้กับทีมงานได้รับทราบ

โดยทีมงานของศูนย์ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมโดย พ.ต.ท. สุรพงษ์ หัวเมืองราช นายธัชชพงษ์ เสาธง นายเอกกร มาราชธนันท์ พ.ต.อ.วิริยะ คิดบา นาย สิงหเดช รักษาสัตย์ และสมาชิกอีกหลายๆท่านด้วยเข้าร่วมรับฟังวัตถุประสงค์โครงการเปิดศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดของผู้อื่นเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไปแล้วทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ศูนย์ตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพ ศูนย์ตำบลหล่มสัก ศูนย์ตำบลวังบาลอำเภอหล่มเก่า ศูนย์ตำบลดงขุยอำเภอชนแดน ศูนย์ตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่ และศูนย์ตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรี ซึ่ง.ศูนย์ทั้ง 6 แห่งนี้ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมไม่เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ส่วนศูนย์ที่ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความพร้อมที่จะเปิดและคาดว่าจะได้รับการเปิดศูนย์ในเร็ววันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปและจะมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการโดยยุติธรรมจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดวันให้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังจากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

 

Related posts