พัฒนาหมู่บ้านเขารักษ์ หมู่ที่8 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี :

พัฒนาหมู่บ้านเขารักษ์ หมู่ที่8 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี :

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 มีการพัฒนาในหมู่บ้าน ณ.ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นำโดย ผู้ใหญ่จรูญ ยงเยื้องคง (ผู้ใหญ่โรจน์) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ชรบ. อปพร. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านทับเก่า โดย ผอ.กิจจา สองปักษี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงชาวบ้าน ได้มาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ทำความสะอาดบริเวณอาคาร ถนน และปรับภูมิทัศน์ให้ดูดียิ่งขึ้น ในหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกันประชุมประจำเดือนในหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย จากเจ้าหน้าที่ อสม. รพ.สต.บ้านทับเก่าอุณหภูมิของร่างกายปกติดี(ณ.วันนี้) หลังจากวัดอุณหภูมิ

ผู้ใหญ่จรูญ ยงเยื้องคง (ผู้ใหญ่โรจน์) เป็นผู้นำนักพัฒนาด้านสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเป็นที่รักของชาวบ้านในหมู่ที่ 8 และเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาทำความสะอาดในหมู่บ้านวันนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้าน

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่จรูญ ยงเยื้องคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านทับเก่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชรบ. อสม. อปพร.และชาวบ้านทุกคน

ภาพ/ผู้ใหญ่จรูญ ยงเยื้องคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง 73และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts