ร.13 พัน.2 ซื้อแก้วมังกร ช่วยเกษตรกร :

ร.13 พัน.2 ซื้อแก้วมังกร ช่วยเกษตรกร :

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 พันโท อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของหน่วย โดยมอบหมายให้ ร้อยโท รัชพล จันทรเนตร และเจ้าหน้าที่ของหน่วย ดำเนินการจัดซื้อพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ โดยในครั้งนี้ได้รับซื้อผลไม้แก้วมังกร จำนวน 200 กิโลกรัม จากประชาชนที่นำมาจำหน่ายให้กับหน่วยทหาร ณ ลานพื้นแข็งหน้าโรงเลี้ยง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) และผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด เพื่อนำมานำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทานเป็นอาหารพิเศษ ในมื้อเที่ยง จากการปฏิบัติทำให้เกษตรกรมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติ

ข้อมูลภาพข่าว

จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

เบอร์โทรศัพท์ 0885397430

#กรมทหารราบที่ 13

Related posts