อุทัยธานี-เจ้าอาวาสวัดสั่งปิดด่วน!!หลังชาวบ้านแห่มารักษา ลูบน้ำมันหลวงพ่อองค์ดำ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนที่จะเกิดคลัสเตอร์ครั้งใหม่ (ชมคลิป)

อุทัยธานี-เจ้าอาวาสวัดสั่งปิดด่วน!!หลังชาวบ้านแห่มารักษา ลูบน้ำมันหลวงพ่อองค์ดำ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนที่จะเกิดคลัสเตอร์ครั้งใหม่

 

เมื่อวันที่ 29.มิ.ย.64 เวลา 09.00.น.ณ วัดหายทรายงาม หมู่ 8 ต.ระบำ อ.ลานสัก โดยพระใบฏีกาประครอง สีลธมโม เจ้าอาวาสวัดหาดทรายงาม ได้เปิดเผย ว่าขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดขึ้นมาใหม่ ทำให้ประชาชนหวาดกลัวกับโรคระบาดของโควิด ครั้งล่าสุด ที่พบในเมืองไทย นอกจากนี้การที่พระสงฆ์ต้องรับกิจนิมนต์ต่างๆเช่นในงานศพของผู้ป่วย ก็ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้พระติดเชื่อได้ง่าย เนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ทางวัดหาดทรายงาม จากการรักษาหลวงพ่อองค์ดำ ที่เล่าขานตามตำนาน และความเชื่อ ของพระพุทธเจ้าด้วยการใช้น้ำมันงา มาทาตรงที่เจ็บปวด จึงขอไม่ให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปกราบไหว้ เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง และจางลง ทั้งนี้ทางเจ้าอาวาสวัดหาดทรายงาม ได้ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่

ทั้งนี้ทางวัดหาดทรายงาม ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และร่วมแนวทางมาตราการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการดำรงชีพของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังกล่าว

ซึ่งก่อนนี้ ได้มีชาวบ้านต่างทั่วสารทิศ ได้เข้ามากราบไหว้หลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ หรือพระพุทธเจ้าหมอยา แห่งนาลันทา สร้างในสมัยพระเจ้าเทวาปาล ณ วัดหายทรายงาม โดยสร้างจากนิลดำทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 3.5 เมตร ซึ่งชาวบ้านนับถือและศรัทธา ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพระพุทธเจ้าองค์ดำเป็นอย่างมาก เป็นความเชื่อ ความร่ำลือของชาวบ้านว่าหากชาวบ้านหรือผู้สูงอายุ เด็กเล็กหรือคนในครอบครัวเกิดเจ็บป่วย ก็จะนำน้ำมันเนยมาอฐิฐานจิตให้ท่านรักษาโรคแล้วนำน้ำมันมาทา และชโลมให้ทั่วองค์ท่านก่อน แล้วถึงจะมาลูบน้ำมันเนยนั้นกลับมาทาตัวเองหรือคนเจ็บ จะช่วยทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ กินข้าวได้ แข็งแรง และอ้วนท้วนสมบูรณ์ จึงถวายพระนามว่า หลวงพ่อน้ำมัน

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019
เสียงสัมภาษณ์ พระใบฏีกาประครอง สีลธมโม เจ้าอาวาสวัดหาดทรายงาม

Related posts