นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 (ชมคลิป)

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

 

ที่ศาลาการเปรียญ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ,หน่วยงานราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

เมื่อเวลา 14.00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฯ จำนวน 10 รูป ขั้นนั่งอาสน์สงฆ์จากนั้นนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศิล 5 พระสงฆ์ให้ศิล ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีรับศิลพร้อมกัน ต่อมานายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นประธานอ่านสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 จากนั้นเปิดเพลงมหาชัย,พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์ อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระกุศล จากนั้นนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร พร้อมเชิญประธานในพิธีเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่/ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts