สมาชิกชมรมกองพันนเรศวร มอบครุภัณฑ์และสิ่งจำเป็น มูลค่า 3 แสนช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด :

สมาชิกชมรมกองพันนเรศวร มอบครุภัณฑ์และสิ่งจำเป็น มูลค่า 3 แสนช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด :

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดร เป็นประธานพิธีปิดการอบรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี” รุ่นที่ 3 และ เป็นตัวแทนรับมอบ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มูลค่า 3 แสนกว่าบาทจากสมาชิกชมรมกองพันนเรศวร มอบให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 2564 เวลา 15.00 น. นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบจากนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี” รุ่นที่ 3 มี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงาน และ มี หัวหน้าส่วนราชการจาก มทบ.24 , กอ.รมน.จว.อด. , กองบิน 23 , ตำรวจภูธร จว.อด. , สนง.คุมประพฤติ , สาธารณสุข ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครุภัณฑ์ที่ใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบจากสมาชิกชมรมกองพันนเรศวร ประกอบด้วย

  1. นางสาวจันทวรรณ เรืองพัฒนา สมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานีให้การสนับสนุนครุภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็น คิดเป็นมูลค่า 104,420 บาท
  2. นายหมวดตรี ศิริบังอร กอบางยาง สมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานีให้การสนับสนุนครุภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็น คิดเป็นมูลค่า 103,730 บาท และ
  3. นายทินกร ดีรัมย์ สมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานีให้การสนับสนุนครุภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็น คิดเป็นมูลค่า 101,410 คิดเป็นมูลค่าโดยรวมทั้งสิ้น จำนวน 309,560 บาท ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1

ขอขอบคุณภาพ และข้อมูล นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย นายทองก้อน

Related posts