นครนายก เทศบาลนครนายกปิดตลาด 3 วันล้างตลาดสดเพื่อป้องกันการแพรระบาดโควิด -19 (ชมคลิป)

นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ได้ให้เจ้าหน้าที่ประกาศเสียงตามสายขอปิดตลาดสดเป็นเวลา 3 วันให้เจ้าหน้าที่-พนักงานเทศบาลนำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดและทำความสะอาดในตลาดสดทุกซอกทุกซอยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด –19

 

ที่บริเวณปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ นายกเทศบาลเมืองนครนายก ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศเสียงตามสายขอปิดตลาดสดเพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 3 วันเริ่มตั่งแต่วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังจากนั้นจะให้พ่อค้าแม่ค้าได้กับมาประกอบอาชีพได้ตามเดิม โดยวันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-เจ้าหน้าที่กองอนามันและสิ่งแวดล้อมได้เติมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในถังรถน้ำเพื่อให้พนักงานได้ฉีดและกวาดพื้นถนนและตามร้านค้าตรอกซอกซอยในตลาดสดทุกจุดเพื่อเป็นการป้องกันและฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดโควิด-19

ด้วยจังหวัดนครนายก ได้แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชิ้อรายใหม่จำนวน 28 ราย ทำให้จังหวัดนครนายกมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 617 ราย เป็นการตอดเชื้อระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวน 601 รายโดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 305 รายรักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 288 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รายรวมเสียชีวิตสะสมจำนวน 8 ราย

สัมภาษณ์ นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ นายกเทศบาลเมืองนครนายก

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts