มุกดาหาร #โรงงานแป้งมันสำปะหลัง พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ชมุกดาหาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและเกษตรกรที่ส่งผลิตสู่โรงงาน (ชมคลิป)

มุกดาหาร #โรงงานแป้งมันสำปะหลัง พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ชมุกดาหาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและเกษตรกรที่ส่งผลิตสู่โรงงาน
………………………………………………………..

นาย รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ชมุกดาหาร จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หลังจาก ศบค.สั่งปิดแคมป์คนงาน ในเขตกรุงเทพมมหานคร และปริมณฑล เป็นเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทำให้แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากและมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประกอบกับในช่วงนี้โรงงานเปิดรับผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร จากพื้นที่ต่าง ๆ

ภายในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงและรถบรรทุกจากจังหวัดอื่น ๆ มารับสินค้าแป้งมันไปส่งให้กับผู้สั่งซื้อ รวมถึงการส่งออก และไม่ทราบได้มีการตรวจคัดกรอง หรือฉีดวัคซีนโควิด – 19 หรือไม่ ทำให้เสี่ยงต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานภายในโรงงานซึ่งต้องใกล้ชิดกับบุคคลหลากหลาย แม้ว่าทางโรงงานจะมีมาตรการ ควบคุมป้องกันตามมาตรการของ ศบค และตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงอุตสาหกรรม และของจังหวัดมุกดาหารอย่างเคร่งครัดก็ตาม เนื่องจากบางรายอาจจะยังไม่ปรากฏอาการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ที่ทำงานในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง พรีเมียร์ควอลิตี้ และประชาชน ที่มาติดประสานงาน และเกษตรกรที่ส่งผลิตเข้าสู่โรงงาน จึงได้ประกาศให้ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หยุดการปฏิบัติงานทุกประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อวัส โควิด – 19 ห้องทำงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ รวมถึง บริเวณพื้นที่ถนน รอบโรงงาน ก่อนเปิดทำการปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เทป…สัมภาษณ์

โรงงานแป้งมันสำปะหลังพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ชมุกดาหาร ตั้งอยู่ 185 ม.14 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินธุรกิจ รับซื้อมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมาทำการแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลังชั้นคุณภาพพิเศษ รวมถึงผลิตตามคุณภาพเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จากการรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีการตรวจคัดกรองหาเชื้อในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร จากผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) จำนวน 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 124 ราย ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 18 ราย การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน 32 รายรวม 179 ราย ผลการตรวจยืนยันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย แยกเป็นในพื้นที่จังหวัด 9 ราย ต่างจังหวัด 8 ราย รวมสะสมระลอกใหม่ (1 เมษายน -4 กรกฎาคม 2564) จำนวน 89 ราย ตรวจยืนยันในจังหวัด 68 คน ตรวจยืนยันพบเชื้อจากต่างจังหวัด กลับมารักษาที่มุกดาหาร 21 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 50 ราย รักษาหาย 38 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สะสม 1 ราย


**************************************
ภาพ/ข่าว ชุด ฉก.พญาอินทรีย์/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777

Related posts