เปิดเรียนวันแรก ร.ร.บ้านไร่ยาว ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี :

เปิดเรียนวันแรก ร.ร.บ้านไร่ยาว ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี :

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเปิดภาคเรียนของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ยาว โดย ผอ.พันธ์โณ สุขทองเส้ง มาตรการทางโรงเรียน ได้จัดกลุ่มในการเรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1,3,5 จะเรียนในวันที่ 5,7,9 ของอาทิตย์แรกที่เปิดเรียน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 จะมีการเรียนในวันที่ 6,8,10 ของอาทิตย์แรกที่เปิดเรียน ส่วนชั้นอนุบาลมาเรียนตามวันเวลาปกติ มาเรียน8โมงเช้าเลิกเรียนตอน 12:00 น.

ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) การปฎิบัติตนที่ถูกต้องตามมาตรการทางโรงเรียนมีคำสั่ง ให้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น สวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ เด็กนักเรียนคนไหนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้กักกันตัวเป็นเวลา 14วัน ครบกำหนดจึงเดินทางมาเรียนหนังสือ ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน ได้มีการวัดอุณหภูมิ ตรวจความเรียบร้อยของเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครองทุกคน ภายในโรงเรียนมีการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็ก แต่เด็กนักเรียนต้องเตรียม ช้อน จาน แก้วน้ำขวดน้ำมาใช้เองเป็นส่วนตัว

คณะครูและบุคลากร รวมถึงเด็กนักเรียนได้ปฎิบัติตนกันทุกคน โดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิของร่างกาย และเว้นระยะห่าง ในการเดินแถว ในการเรียนการสอน และการรับประธานอาหาร

ทั้งนี้ทางโรงเรียน ได้ให้เด็กนักเรียน เขียน Time Line ของตนเองแจ้งรายละเอียดว่าตนเองได้เดินทางไปที่ไหนบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โรงเรียนบ้านไร่ยาว มีสถานที่และทิวทัศน์บริเวณรอบๆโรงเรียนสวยงาม ธรรมชาติ ปลอดโปร่งและสะอาด

ผอ.พันธ์โณ สุขทองเส้ง เป็นคนมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มองเห็นถึงศักยภาพของบุคลากร และเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี ทำให้การพัฒนาทางด้านการศึกษาอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม และเป็นผอ.ที่รักของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

สำหรับวันนี้ ทางโรงเรียนบ้านไร่ยาวได้เปิดภาคเรียนวันแรก ปรากฎว่าการวัดอุณหภูมิของร่างกายเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีปกติดี ทุกอย่างภายในโรงเรียนเรียบร้อยดี เพราะคณะครูและเด็กนักเรียนให้ความร่วมมือกันทุกคน

ขอขอบคุณ ผอ.พันธ์โณ สุขทองเส้ง โรงเรียนบ้านไร่ยาว ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี  คณะครู และเด็กนักเรียนทุกคน

ภาพ/ข่าว บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และ DD TV NEWS ทันใจนิวส์

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts