โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี :

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี :

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าว โดย บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73 พร้อมนายสมใจ นวลนุ่น หัวหน้าศูนย์ข่าวทันใจนิวส์ จังหวัดกระบี่ และนายสมใจ คงผอม รองหัวหน้าศูนย์ข่าว จังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่10

ดำเดินการโดย พ.ต.ท.วีระพันธ์ เกื้อรักษ์ สวญ. สภ.บางสวรค์  พ.ต.ต.สุพรชัย บุญนำ สวป. สภ.บางสวรรค์  พ.ต.ท.ปัญชร วัฒนะปรีชาพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.บางสวรรค์  ร.ต.อ.นราทิพย์ มีเทพ รอง สว. สส. สภ.บางสวรรค์ พร้อมด้วย นายประภาส คมกล้า กำนันตำบลบางสวรรค์ และ นายโชติ ไทยเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ได้ร่วมกันรณรงค์ตรวจร่างกายและตรวจปัสวะของผู้ใหญ่และเยาวชน ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ทุกคนทึ่เดินทางมาต้องนำบัตรประชาชน มาทำการลงทะเบียนก่อนเข้ารับตรวจ ที่ศาลาประชุมหมู่ที่ 10 และมีจุดคัดดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.บางสวรรค์ ในการตรวจร่างกายจะทำการตรวจออกเป็นสองช่วงด้วยกันคือช่วงเช้ากับช่วงบ่าย

ทั้งนี้ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลยาเสพติด แต่ทั้งนี้ได้มีการตรวจร่างกายเพิ่มขึ้น เพี่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและสังคม

โครงการนี้เป็นโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของ พ.ต.ท.วีระพันธ์ เกื้อรักษ์ สวญ. สภ.บางสวรรค์ และ พ.ต.ต.สุพรชัย บุญนำ สวป. สภ.บางสวรรค์ พร้อมด้วย กำนันประภาส คมกล้า

ขอขอบคุณ นายอำเภอพระแสง นายธวัช หงษ์บิน  อสม. ชรบ.และพี่น้องชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือ

ภาพ/สมใจ นวลนุ่น

สมใจ คงผอม ศูนย์ข่าวทันใจนิวส์ จ.กระบี่

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง73 และ DD TV NEWS ทันใจนิวส์

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts