ร.13 จัดกำลังพลออกซื้อพืชผัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี :

ร.13 จัดกำลังพลออกซื้อพืชผัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี :

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ ของ กรมทหารราบที่ 13 ออกดำเนินการจัดซื้อพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยครั้งนี้ได้เดินทางไปที่สวนของ นาง เครือวัลย์  ศรีพุทธา บ้านเลขที่ 198 หมู่ 13 บ้านขอนยง ตำบลขอนยง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อถั่วพูและมะเขือเปราะ เพื่อนำมาประกอบอาหาร ให้กับทหารกองประจำการของหน่วย  ซึ่งเกษตรกรมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อพืชผักจากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังไม่สามารถออกดำเนินการจำหน่ายได้ตามปกติ

หากมีใครสนใจ ถั่วพูและมะเขือเปราะ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 083-9735302 นาง เครือวัลย์ ศรีพุทธา เจ้าของสวนได้โดยตรง

ข้อมูลภาพข่าว

จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

เบอร์โทรศัพท์  0885397430

#กรมทหารราบที่13

Related posts