พิจิจร อบต.เขาเจ็ดลูกอบรมอาชีพให้ชุมชนสู้ภัยโควิด

พิจิจร อบต.เขาเจ็ดลูกอบรมอาชีพให้ชุมชนสู้ภัยโควิด

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายกกฤษณะ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 บรูณาการ ร่วมกับ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า2019 (covid -19)

(กิจกรรม การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก)ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก พมจ.จังหวัดพิจิตร โดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติดตลอดการอบรม ซึ่งได้ทีมวิทยากรด้านอาชีพ จากคุณสำเนียง ขาวละมูล และนายสำรวย เชยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ไวรัสโคโรน่า2019 (covid -19)อีกด้วย


ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว

Related posts