นายกไก่ ลุยแก้ภัยแล้ง ช่วยเกษตรกร ก่อนข้าวยืนต้นตายและมีน้ำทำนาตลอดฤดูกาล

นายกไก่ ลุยแก้ภัยแล้ง ช่วยเกษตรกร ก่อนข้าวยืนต้นตายและมีน้ำทำนาตลอดฤดูกาล

 


วันที่ 6 ก.ค. 2564 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายไพศาล ช้างพลายแก้ว เลขานุการนายก อบจ. นายสุนทร พานแก้วส.อบจ.ฉะเชิงเทรา นายธนภัทร ศรีอุไร กำนันตำบลโพรงอากาศ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ บริเวณประตูส่งน้ำ คลองสัมปทวน-โพรงอากาศ -ตอกระทุ่ม ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว เพื่อดูแลแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีน้ำทำนา ในพื้นที่ ต.บางแก้ว ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา

และในพื้นที่ติดต่อกัน หมู่ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 หมู่ 14 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว รวมพื้นที่ทำนา 11,415 ไร่ โดยใช้งบประมาณของ อบจ.ฉะเชิงเทรา เข้าไปดำเนินการฝังท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 130 ท่อนระยะทางยาวรวม130 เมตร เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำ ให้ไหลจากคลองแสนแสบไปยังคลองชวดตาสี ได้สะดวก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ต้องการใช้น้ำทำการเกษตร


นายกิตติ เปิดเผยว่า เนื่องจากในพื้นที่ปริมาณน้ำฝนมีน้อย ชาวนาได้ทำการเพาะปลูกข้าวไปแล้วจำนวนมาก แต่กำลังขาดน้ำได้รับความเดือดร้อน ตนและคณะได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต กรมชลประทาน เกิดจากธรณีประตูน้ำสูงกว่าระดับน้ำที่มีอยู่ในคลอง น้ำจึงไม่สามารถไหลผ่านไปยังคลองซอย ได้ส่งผลให้ประชาชน ขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเป็นวงกว้างกว่า 1 หมื่นไร่ อบจ.ฉะเชิงเทรา

จึงได้ร่วมกับทางโครงการชลประทานฯ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยขออนุญาตจาก นายภวัต วัตนพงษ์วานิช ผู้จัดการโรงสีเตียหลีฮง เจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียง เพื่อฝังท่อเบี่ยงทางน้ำ ระยะทาง 130 เมตร ซึ่งจะช่วยชาวบ้าน เรื่องน้ำทำการเกษตรที่ทำนาในที่ดอนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สั่งให้นำรถแบล็คโฮ ขุดลอกกำจัดวัชพืช และขุดเนินดินในคลองที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อต้องการให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น และให้น้ำได้ไหลไ ปถึงปลายคลองให้เร็วที่สุด เพื่อจะแบ่งปันน้ำทำนา ให้ได้น้ำกันอย่างทั่วถึงกัน

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts