นราธิวาส-ผบ.ฉก.นรา เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นรา เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในพื้นที่

พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันโท กฤตณ์พัทธ์ กรกัน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ได้เดินทางลงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ณ หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมทั้งเน้นย้ำการเกาะติดบุคคลเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มเครือญาติ และต้องมีการปรับข้อมูลตลอดเวลาให้ทันสมัย, การควบคุมเส้นทาง ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยข้างเคียงอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มในการระวังป้องกันการก่อเหตุ ต่อจุดตรวจ รวมถึงเส้นทางสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบ การเกาะติดเส้นทางเพื่อทำเส้นทางให้ปลอดภัย โดยเฉพาะห้วงกลางคืน และให้เพิ่มความเข้มการระวังป้องกันตนเอง เพื่อป้องกันการตอบโต้ของฝ่ายตรงข้าม จากกรณีการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการ รปภ.พื้นที่ให้มีความปลอดภัย ปฎิบัติให้เป็นตามนโยบาย/สั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ตลอดจน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ยังได้มอบสิ่งอุปโภค-บริโภค และให้กับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts