ร.13 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้พลทหาร :

ร.13 จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้พลทหาร :

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ได้มอบหมายให้ พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 13 เป็นผู้แทน ในการร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ กับน้องๆ พลทหารกองประจำการ ของ หน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่ 13 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอาหารพิเศษ เช่น ข้าวเหนียว, ส้มตำ, ไก่ย่าง และเครื่องดื่มชูกำลัง (สปอนเซอร์) จาก คุณลำไพ อ่อนนอ และคุณฮูเวอร์ ทิกเกส

โดยหน่วยได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารจากร้านค้าของครอบครัวกำลังพล ที่มีรายได้ไม่ถึง 1 ใน 3 ของเงินเดือนและร้านค้าของประชาชนบริเวณหน้าค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยเหลือและอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนน้องๆ พลทหารที่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน, วัด และโรงเรียน ในกิจกรรมจิตอาสา และปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายด้วยดีตลอดมา

จากการจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษในครั้งนี้ ทำให้น้องๆ พลทหารมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ผู้บังคับบัญชาได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษในมื้อนี้ และพร้อมปฏิบัติภารกิจของหน่วยเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว

จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

เบอร์โทรศัพท์ 

0885397430

#กรมทหารราบที่13

Related posts