ตราด-ชาวบ้านร้องเรียนผ่านเพจที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ วัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบ (ชมคลิป)

ฝ่ายปกครองอําเภอคลองใหญ่สนธิกำลังร่วมกับตํารวจสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่กว่า 10 นาย ปิดล้อมตรวจค้น ตามที่ได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านมาทางเพจที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ว่ามีการมั่วสุมและเสพยาเสพติดในซอยเกษตร หมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จํานวน 2 หลัง หลังการตรวจค้นพบฉี่สีม่วง 1 ราย ไม่พบ 1 ราย

นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ได้สั่งการให้ นายนฤนัย เกษา ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอําเภอคลองใหญ่ สนธิกําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ 4 อําเภอคลองใหญ่ ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ นําโดย พ.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ มาศิริ สว.สส.สภ.คลองใหญ่ ชุดสืบกว่า 10 นาย ได้ร่วมปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าว หลังได้รับแจ้งจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค รายหนึ่งการตรวจค้นทั้ง 2 หลัง หลังแรกเป็นบ้านเช่าห้องแถวไม่มีเลขที่ไม่พบสารยาเสพติดในการเข้าตรวจฉี่ ส่วนบ้านหลังที่ 2 ก่อนเข้าตรวจค้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบได้แสดงบัตร ป.ป.ส.ก่อนเข้าตรวจค้น

จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบเข้าตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย พบนายไพบูลย์ นิตยโรจน์ อายุ 30 ปี กําลังนอนหลับอยู่ภายในห้องนอนของตนเองที่อยู่บ้านเลขที่ 378 หมู่ 7 ซอยเกษตร ต.คลองใหญ่ เรียกขึ้นมาทําการตรวจฉี่พบเป็นฉี่สีม่วง พบสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน 1 ราย จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครองได้แจ้งให้นายไพบูลย์ให้รับทราบว่าตนได้พบสารยาเสพติดในฉี่เป็นสี่ม่วง นายไพบูลย์ก็รับทราบพร้อมให้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคน และพร้อมที่ทางเจ้าหน้าที่จะดําเนินการนําส่งบุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบําบัดและฟื้นฟูต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts