นิพนธ์ ตอบกระทู้สด แจงรัฐระดมสรรพกำลังทุกฝ่าย ทั้งรัฐ-เอกชน-อาสาสมัครช่วยเหตุไฟไหม้โรงงานเคมีคอลกิ่งแก้ว

นิพนธ์ ตอบกระทู้สด แจงรัฐระดมสรรพกำลังทุกฝ่าย ทั้งรัฐ-เอกชน-อาสาสมัครช่วยเหตุไฟไหม้โรงงานเคมีคอลกิ่งแก้ว จ่อใช้เงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยเยียวยาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ห้องประชุมสุริยัน อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก รมว.มหาดไทย ให้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา จำนวน 2กระทู้ ของ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และนายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล ต่อการปฏิบัติงานและการดูแลประชาชนของรัฐบาล ต่อเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตพลาสติก หมิงตี้ พื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยถามถึงการเยียวยาประชาชนที่รัฐบาลควรเข้าไปช่วยเหลือและดูแล รวมถึงการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นายนิพนธ์ กล่าวชี้แจงว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 เวลา 03.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ระเบิดภายในโรงงานประกอบกิจการ ผลิตเม็ดโฟม และเม็ดพลาสติก ชื่อ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตั้งซอยกิ่งแก้ว 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้าของเป็นชาวจีน เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 โดยจากข้อมูลผู้จัดการบริษัทฯ คาดว่าเหตุเกิดจากสารเคมี รั่วไหล และเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ส่งผลให้เพลิงลุกไหม้ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บรวม 44 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมถึงทรัพย์สิน บ้านเรือนประชาชนเสียหายอีกเป็นจำนวนมาก กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปภ.ในฐานะกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตาม ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติกับจังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยบริหารจัดการร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ สับเปลี่ยนกำลังการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

“ทั้งนี้จังหวัดได้มีการประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 1 อำเภอ 4 ตำบล 27 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางพลี พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 2 แห่งเพื่อเป็นจุดประสานขอความช่วยเหลือ ปัจจุบันยังคงมีประชาชนอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือ 1,409 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ดูแล สำหรับการเยียวยาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ในเบื้องต้นจะช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยา ผู้ประสบภัยในลำดับถัดไป ในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กรณีประชาชนหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ หรืออาสาสมัคร หรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ ที่เข้าไปช่วยเหลืองานของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นดับไฟป่า ไฟไหม้อาคาร อุทกภัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ซึ่งทางบริษัทเองก็ได้มีการประกันภัยบุคคลภายนอกไว้ในวงเงิน 20,000,000 บาท กับความเสียหายเบื้องต้นที่สำรวจมาประมาณ 209 ล้านบาท ตัวเลขยังห่างไกลกัน ก็ต้องทำไปสู่การเจรจากัน ซึ่งทราบว่าเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน และทราบว่าหลายฝ่ายก็ได้ลงไปดูแลสิทธิของประชาชนอยู่ในขณะนี้ เรื่องความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รัฐบาลจะดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

นายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการตรวจหามลพิษในพื้นที่ ล่าสุด จากการตรวจสารพิษปนเปื้อนในน้ำ ทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองปากน้ำ พบว่าสารพิษมีอัตราต่ำ แต่เจ้าหน้าที่เตือนประชาชนงดการใช้น้ำในพื้นที่ ขณะเดียวกัน จ.สมุทรปราการได้สำรวจความเสียหายประชาชนด้านต่างๆอย่างครอบคลุมทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งเงินค่าทำศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เงินค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัสและผู้พิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เป็นต้น ส่วนเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เป็นตามมติคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

//////

Related posts