ลำปาง-น่าสลดใจ คลัสเตอร์ครู-นร. ร.ร.จิตต์อารีย์ เพิ่มอีก 36 ราย

ลำปาง-น่าสลดใจ คลัสเตอร์ครู-นร. ร.ร.จิตต์อารีย์ เพิ่มอีก 36 ราย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง ได้ออกแถลงการณ์กรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ฯ อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยผลการควบคุมโรคกรณีพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ซึ่งมีการตรวจนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนแบ่งเป็นกลุ่มที่พักอาศัยในโรงเรียน จำนวน 308 ราย ผลการตรวจพบเชื้อ โควิด-19 จำนวน 36 ราย ในกลุ่มนี้มีผู้สัมผัสเสียงสูง จำนวน 270 ราย สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้พักอาศัยและอยู่โรงเรียนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 108 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด


จังหวัดลำปางมีมาตรการในการดำเนินงานในกลุ่มต่างๆดังนี้
1. กลุ่มผู้ติดเชื้อ ทั้ง 41 ราย เป็นครู 2 ราย(ไม่มีอาการ)และนักเรียน 39 ราย(มีอาการเล็กน้อย 18 ราย)ผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนและในวันนี้จะได้รับการตรวจเอกซเรย์ปอดทุกราย
2. กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 270 ราย ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และให้แยกกักตัวอย่างเคร่งครัดในบริเวณที่กำหนดไว้
3. กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบ ให้แยกกับตัวในบริเวณที่กำหนดและสังเกตุอาการตัวเอง ทั้งนี้จะมีการตรวจหาเชื้อในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 อีกครั้งหนึ่ง


4. กลุ่มที่ไม่ได้พักอาศัยในโรงเรียน ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (Home quarantine) คือไม่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการพูดคุย หรือใกล้ชิดผู้อื่น ไม่รับประทานอาหา รและไม่ใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ขณะอยู่ในบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าตลอดเวลา หากมีอาการ ไข้ คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบากเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสันที

ทั้งนี้เด็กทั้งหมดได้รับการดูแลเฝ้าระวังจากบุคลากรทางการแพทย์ หากป่วยจะได้รับการรักษาทันทีขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในระบบการเฝ้าระวัง และการดูแลรักษา ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนโควิด-19 ในจังหวัดลำปาง โทร. 093-140 8023 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่า เครื่องกรองน้ำดื่มภายในโรงเรียนเสีย ไม่สามารถใช้การได้ ทำให้นักเรียนและบุคลากรที่ถูกกักตัวอยู่ในโรงเรียน ต้องขาดแคลนน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค และขอรับบริจาค ขอความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นในเบื้องต้น และยังมีหลายหน่วยงานติดต่อขอบริจาค น้ำดื่มช่วยเหลือดังกล่าว

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts