อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมง จ. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แหล่ง 3 อำเภอ เพิ่มทรัพยากรอาหารช่วยชาวบ้านช่วงโควิด-19 :

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมง จ. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 3 แหล่ง 3 อำเภอ เพิ่มทรัพยากรอาหารช่วยชาวบ้านช่วงโควิด-19 :

วันที่ 9 ก.ค. 2564 เวลา 07.00 น. อบจ.อุดรธานี ร่วมกับประมง จ.อุดรธานี จัดโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ แหล่งน้ำสาธารณะ 3 แห่ง 3 อำเภอใน จ.อุดรธานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

จุดที่ 1. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ แหล่งน้ำสาธารณะหนองผือ บ.ยางซอง ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

จุดที่ 2. นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หนองน้ำเลิงบ่อกง บ.เลิงทอง ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

จุดที่ 3. นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ลำห้วยราง ฝายห้วยราง บ.นายูง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

ทั้งนี้เมื่อปี 2559 ถึง ปี 2563 ในสมัยที่ นายวิเชียร ขาวขำ ดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.อุดรธานี ขณะนั้น ได้ร่วมกับประมงจังหวัด ประมงอำเภอ ดำเนินการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ มาแล้วมากมายใน 20 อำเภอ ต่อมาในปี 2564 นายวิเชียร ขาวขำ กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญระยะยาวและยั่งยืน ที่ประชาชนแต่ละพื้นที่จะได้รับ ทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม จึงได้ร่วมกับ ประมง จ.อุดรธานี ดำเนินการโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำจืด ในปีงบประมาณ 2564 อีกครั้ง โดยจัดหาพันธ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาเกร็ดเงิน ปลานวลจันทร์ ปลากดเหลือง ปลาสวาย ปลากะโห้  และปลาบึก เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ อย่างทั่วถึงทุกอำเภอ

Related posts