แถลงการณ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร เรื่อง การจัดสร้างวัตถุมงคล ชนิดต่างๆ ของหน่วยงาน หรือ ภาคเอกชน

แถลงการณ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร เรื่อง การจัดสร้างวัตถุมงคล ชนิดต่างๆ ของหน่วยงาน หรือ ภาคเอกชน
***** ********

ด้วยในขณะนี้ได้มีหน่วยงาน หรือ ภาคเอกชน มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ ในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร ที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชน และทางสื่อออนไลน์ในขณะนี้ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาสอบถามรายละเอียดในการจัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าว ทำให้เกิดความสับสนในข้อเท็จจริง
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า “ในขณะนี้ไม่ได้อนุญาตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องให้หน่วยงานหรือ ภาคเอกชน รายใด จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร แต่อย่างใด” ซึ่งเป็นไปตามประกาศของวัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ว่า ” คณะกรรมการวัโสธรวรารามวรวิหาร ได้ดำเนินการตามนโยบายของคณะสงฆ์ เรื่องการดำเนินการขอจัดสร้างวัตถุมงคล ชนิดต่างๆ ของหน่วยงาน หรือภาคเอกชน นั้น ทางวัโสธรวรารามวรวิหาร ไม่มีนโยบายให้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๔ ปี ”

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๐ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

Related posts