บึงกาฬตรวจเข้มมาตรการโควิด (Covid – 19) :

บึงกาฬตรวจเข้มมาตรการโควิด (Covid – 19) :

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หมวดสารวัตรทหาร จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เข้าสนับสนุนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โดยได้ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงในหลายอำเภอในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการควบคุมมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) อย่างเข้มงวด โดยในวันนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ จำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า  อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล และอำเภอเมืองบึงกาฬ รวมทั้งให้คำแนะนำกับประชาชนในการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยเน้นตรวจสถานที่เสี่ยง เช่น ร้านค้า ร้านคาราโอเกะ สถานที่สาธารณะ จากการตรวจสอบดังกล่าว ไม่พบการกระทำความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดเป็นอย่างดี

ข้อมูลภาพข่าว / จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

เบอร์โทรศัพท์ 0885397430

#กรมทหารราบที่13

Related posts