นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมดูแล และมอบสิ่งของ”ชุดปันสุข” :

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ลงพื้นที่เยี่ยมดูแล และมอบสิ่งของ”ชุดปันสุข” :

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ พร้อม นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.ที่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมดูแล และมอบสิ่งของ “ชุดฉันสุข” ให้กับกลุ่มคนเปาะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) ซึ่งเป็นผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ในพื้นที่หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ราย

ภาพ / นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์

ข่าว / บ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV NEWS ทันใจนิวส์

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts