ชลบุรี-หน่วยงานพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2564

หน่วยงานพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2564 ณ วัดราษฎร์สามัคคี กม.10

วันนี้ 13 ก.ค.64 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 / ผูอำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทสสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2564 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทซไทย ในระยะแรกปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเป็นที่ลุ่มสลับภูเขา เมื่อมีฝนตกปริมาณมากๆ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้ และยังมีบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำไม่ทันเนื่องจากลำรางมีวัชพืชปกคลุม มีเศษวัสดุกีดขวาง

บางครั้งเกิดพายุลมแรงทำให้ต้นไม้ กิ่งมไม้ หักล้มทับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว อำเภอสัตหีบ ร่วมกับหน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขึ้นในวันนี้ โดยมี อำเภอสัตหีบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทสสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสัตหีบทุกแห่ง เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ร่วมกันนำกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts