ศอ.บต.รายงานความคืบหน้าของ”เมืองต้นแบบต่อ “ผู้แทนพิเศษรัฐบาล”เพื่อหลังหมด”โควิด 19” จะได้เดินต่อเร็วขึ้น

ศอ.บต.รายงานความคืบหน้าของ”เมืองต้นแบบต่อ “ผู้แทนพิเศษรัฐบาล”เพื่อหลังหมด”โควิด 19” จะได้เดินต่อเร็วขึ้น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งตัวแทนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นางสาวสมทรง บุญณภัทโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ( สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน และ นอ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ศอ.บต.” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ศอ.บต. นอกจากที่ ศอ.บต. จะได้รายงานถึงความคืบหน้าในเรื่องอื่นๆ แล้ว ยังได้มีเรื่องสำคัญที่ได้รายงานให้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ทราบคือเรื่องความก้าวหน้าของ”เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วย


โดย ศอ.บต. ได้รายงานถึงความก้าวหน้าของ โครงการเมืองต้นแบบ ทั้ง 4 แห่ง ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี,ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยมาตรการภาษีและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ประกอบการ ,มาตรการการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม,มาตรการการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ และการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการรองรับเมืองต้นแบบที่ 4 หรือ เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จ.สงขลา ที่มีความก้าวหน้า และเป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( คปต.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


สำหรับโครงการ เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ นิคมอุตสาหกรรม ที่ อ.จะนะ ซึ่งดำเนินการโดย เอกชน ในวงเงินการลงทุน 600,000 ล้าน เป็น นิคมอุตสาหกรรม ที่ไม่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าของโครงการคือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จำกัด ( มหาชน ) ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่า นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้สามารถรองรับแรงงาน ในพื้นที่ได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน ซึ่ง ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้กลายเป็นที่คาดหวังของ คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วางงานอยู่แล้ว และว่างงานเพิ่มขึ้นอีก 3-4 หมื่นคน จากการปิดประเทศของมาเลเซีย และเร่งให้ รัฐบาล ผลักดัน นิคมอุตสาหกรรม หรือ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว


อามีน สะอะ หนึ่งในผู้ที่ตกงานซึ่งเดินทางกลับจากมาเลเซีย เพราะพิษสงของ”โควิด 19” กล่าวว่า อยากให้มีโรงงานอุตสาหกรรม เกิดขึ้นมากๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่คนในพื้นที่จะได้มีงานทำ ไม่ต้องเดินทางไกลไปทำงาน ในจังหวัดอื่นๆ ซึ่ง ศอ.บต. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ โรงงานต่างๆ นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้ว่างงานจำนวนหนึ่ง ไม่ต้องการไปทำงานที่ไกลบ้านยอมตกงาน จึงต้องการให้ รัฐบาล เร่งดำเนินการให้ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ เกิดขึ้นโดยเร็ว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts