สุโขทัย-พาณิชย์สุโขทัย หนุนผู้ประกอบการค้าทองสุโขทัย เดินตลาดโลก โชว์ของดีงานธุรกิจออนไลน์ (ชมคลิป)

สุโขทัย-พาณิชย์สุโขทัย หนุนผู้ประกอบการค้าทองสุโขทัย เดินตลาดโลก โชว์ของดีงานธุรกิจออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางคนึง เนื่องสนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นางนาตยา ซ้อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางอำพร สูตรอุดม พนักงานเก็บเอกสาร บ.2 เข้าร่วมรับฟังการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) Gems & Jewelry ณ ร้านบ้านทองสมสมัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการเจรจาทางการค้าระหว่างคู่ค้าจากเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 3 ราย

 

(Mr. Adeeb Idrees (Green Emerald For Jewelry Co), Mr. Abdulaziz Shamsudin (Ruby Jewelry), Mr. Saleh Hussain (House of Diamond & World Gold) กับชมรมเงินทองไทยศรีสัชนาลัย 800 ปี จังหวัดสุโขทัย (ร้านบ้านทองสมสมัย, ร้านต่อเงินต่อทอง, ร้านอรอนงค์ช่างทอง, ร้านทองนันทนา, ร้านไหมเงินไหมทอง และร้านทองบ้านสมศักดิ์) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอธิคม ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงาน ผ่านระบบ ZOOM MEETINGS


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปรับเปลี่ยนบทบาททูตพาณิชย์เป็นเซลล์แมนประเทศ พาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมนจังหวัด เพื่อผลักดันการส่งออก สู่ตลาดโลก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts