กระบี่-ปลูกทุเรียน 10 ไร่ สร้างรายได้กว่า 3 ล้านบาทต่อปี (ชมคลิป)

กระบี่-ปลูกทุเรียน 10 ไร่ สร้างรายได้กว่า 3 ล้านบาทต่อปี

 

นายธนดล ฉิมแก้ว อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 159 หมู่ 4 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ กล่าวถึงแนวคิดในการปลูกทุเรียนว่าตนเองก็ได้ทดลองปลูกพืชหลายชนิดแต่มาชอบและได้ผลดีที่สุดก็คือทุเรียนโดยเมื่อก่อนที่ดินแปลงนี้ได้มีการปลูกกาแฟมาก่อนแต่ตนเองได้นำต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองมาปลูกแซมในสวนกาแฟบนเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ เมื่อกาแฟได้รับผลแต่ราคาไม่ค่อยดีจึงได้ล้มกาแฟแล้วมาปลูกทุเรียนแบบจริงจังบนพื้นที่ 10 ไร่ ประมาณ 200 ต้น เพราะคาดว่าทุเรียนเป็นผลไม้ ที่มีอนาคตแต่ต้องเอาใจใส่ ดูแล เป็นอย่างดี มีน้ำ มีอากาศที่เหมาะสม ราคาก็ขยับขึ้นมาตลอด จากราคาที่จำหน่ายเมื่อก่อนราคากิโลกรัมละ 80 บาท ในปัจจุบันจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 115 บาท

สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกในแปลงนี้ได้แก่พันธุ์หมอนทอง ชะนี และข้อก้านยาว มีอายุประมาณ 30 ปี แล้ว โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาสร้างรายได้กว่า 2 ล้านกว่า และในปี2564 สร้างรายได้กว่า 3 ล้านบาท สำหรับปัญหาอุปสรรคในการปลูกทุเรียนก็มีบ้างได้แก่ เรื่องโรคหนอนไชลำต้น โรครากเน่า โคนเน่า ก็ดูแลโดยไปปรึกษากับสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ใช้น้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืชไม่ใช้สารเคมี ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ขณะนี้ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 20 ไร่ เพราะในปัจจุบันผลผลิตไม่เพียงพอในการจำหน่าย สำหรับสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมได้แก่พันธุ์หมอนทองมีจุดเด่นคือเปลือกบาง เนื้อแน่น หวานมันและกรอบนอกนุ่มใน อาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศ ที่เป็นภูเขา อากาศที่ข้อนข้างหนาวและชุ่มชื้นของอำเภอปลายพระยา จึงทำให้ผลไม้มีรสชาติที่ดี


นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดกระบี่ว่าจังหวัดกระบี่มีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ปาล์มน้ำมันและยางพาราแต่ในปัจจุบันไม้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ในส่วนของอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่มีทุเรียนหมอนทอง ที่ปลูกที่บ้านทะเลหอย อำเภอปลายพระยา เป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียง มีลักษณะรสชาติหวาน กรอบนอกนุ่มใน ตลาดมีความต้องการสูง


สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าไปจัดตั้งรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะที่บ้านทะเลหอยให้รวมกลุ่มกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนได้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการตลาด มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิต ทำให้ทุเรียนบ้านทะเลหอยมีคุณภาพที่ดี ลดต้นทุนการผลิตลง ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาในส่วนของเกษตรแปลงใหญ่ที่บ้านทะเลหอยสามารถสร้างรายได้ประมาณ 85 ล้านบาท …

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts