ยโสธร เปิดสถานีตำรวจชุมชนหนองหิน (KOBAN)

ยโสธร เปิดสถานีตำรวจชุมชนหนองหิน (KOBAN)


เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด , นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร , นายก อบต., รอง นายก อบต.,สอบจ., กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , หน.ส่วนราชการ , อสม. คณะแม่บ้านตำรวจ และ จนท.ชรบ.ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก. ภ.จว.ยโสธร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้แทน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนหนองหิน (KOBAN) ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ของ สภ.เมืองยโสธร ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค บำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรว จ จนท.ชรบ. และร่วมปลูกต้นไม้ โดยมี หลวงปู่ประสาร สุมโน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ในการกระจายการบริการสู่ประชาชนในพื้นที่ ลดความแออัดของสถานีตำรวจหลัก ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเมื่อมีเหตุจะเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว


นโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย การดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย การระงับเหตุด่วนเหตุร้าย การให้บริการต่างๆ เพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้นระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนน้อยเพื่อดูแลในพื้นที่ที่เล็กลงการทำงานจะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
สถานีตำรวจชุมชนโคบัง โคบัง หรือ โรมาจิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นไทยคือ ป้อมตำรวจชุมชนเมือง ซึ่งเป็นสถานีตำรวจขนาดเล็กๆของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ตามชุมชน ถนน ซอกซอย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานีตำรวจชุมชนโคบังจำนวน 3-4 นาย มีหน้าที่คอยบริการประชาชน เช่น รับแจ้งเอกสารหาย สอบถามเส้นทาง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในเบื้องต้น ออกตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน ในชุมชนนั้นๆ ตลอดรวบรวมข้อมูลต่างๆในชุมชนนั้น โดยยึดหลัก การเป็นหุ้นส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชน การแสวงหาความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนนั้นๆ


สถานีตำรวจชุมชนโคบัง ได้เข้ามาในประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ.2557 โดยท่าน พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. ในขณะนั้น และได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนโคบัง นำร่องขึ้น จังหวัด ละ 1 แห่ง
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ดำเนินการจัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนขึ้นที่ชุมชนบ้านเหนือเพื่อเป็นสถานีตำรวจชุมชนนำร่อง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร สถานีตำรวจชุมชนโคบังชุมชนบ้านเหนือ ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขึ้น ในวันที่ 1 เม.ย.57
ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการมาโดยตลอด จนมาถึง ปี พ.ศ. 2558 จึงได้ขอเสนอเปลี่ยนที่ทำการสถานีตำรวจชุมชนโคบัง จากชุมชนบ้านเหนือ ไปตั้งอยู่ ณ ถนนแจ้งสนิท (ตรงข้ามโรงงานซาบีน่า ) บ้านคำบอน ม.6 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อความเหมาะสม ดำเนินการมาถึง ปี พ.ศ. 2562 ทางหลวงแผ่นดิน ได้ทำการขยายถนนแจ้งสนิท จาก จังหวัดยโสธร ถึง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวได้ตัดผ่านตรงกับที่ตั้งของสถานีตำรวจชุมชนโคบังคำบอน สภ.เมืองยโสธร จึงได้ขอเปลี่ยนที่ทำการใหม่ จากบ้านคำบอน ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร มาตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหิน พิกัด ถนนระหว่างบ้านหนองทองหลาง บ้านโนนกุง ตำบลหนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งมีความเหมาะสมตามโครงการคือ 1.ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว(กุดกะเหลิบ) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยงของชุมชน 2.ใกล้วัดที่สำคัญของอำเภอเมืองยโสธร (วัดป่าหนองไคร้)

3. เป็นชุมชนห่างไกลเมือง และสถานีตำรวจ 4. ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ตำบล คือตำบลหนองหิน และตำบลหนองเป็ด 5.ใกล้สถานที่ราชการ คือ อบต.หนองหิน 6.ใกล้โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อาคารที่ทำการแห่งนี้สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคให้กับวัดป่าหนองไคร้ เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยหลวงปู่ประสาร สุมโน ท่านได้มีเมตตาที่จะยกที่ดินให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ และก่อสร้างอาคารหลังนี้ไว้เมื่อปี พ.ศ.2546 และได้มี การดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ซึ่งมีจำนวนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับไว้สำเร็จ เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 การดำเนินงานของสถานีตำรวจชุมชนในรูปแบบนี้ มีเป้าหมายเพื่อจะสร้าง ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้นระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการใช้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจำนวนน้อยเพื่อดูแลในพื้นที่ที่เล็กลงการทำงานจะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ด้วยความ สามัคคีร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน มีการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ท้องที่ท้องถิ่น วัด สถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชน เพราะการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างมากเนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพตำรวจ จึงจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธา และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน

Related posts