ลำพูน – ลำพูนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 รายใหม่ 9 ราย

จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ 9 ราย และรับผู้ป่วยกลับมารักษาในพื้นที่ จำนวน 6 ราย ยังเน้นมาตรการคัดกรองบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย ขณะที่โรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยอง มีความพร้อม ประชาชน สามารถบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรการแพทย์

วันนี้ ( 17 ก.ค. 64 ) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และ นายแพทย์สันดิ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 9 ราย รับผู้ป่วยรักษาจากจังหวัดอื่นจำนวน 6 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 17 กรกฎาคม 2564 จำนวน 376 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 70 ราย โดยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำพูน จำนวน 49 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม สาขาเวียงยอง จำนวน 22 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลี้ จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมด 72 ราย ผู้ป่วยรักษา หายแล้ว 300 ราย เสียชีวิตสะสม 6 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน มีเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อภายในครอบครัว จากข้อมูลพบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อรับเชื้อจากภายนอกแล้วได้มีการสัมผัสกับบุคคลครัวทำให้เกิดความเสี่ยง และการติดเชื้อ เพราะฉะนั้นหากครัวเรือนใดมีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุขอให้ระมัดระวังป้องกันเป็นพิเศษโดย เฉพาะผู้ที่ทำงานนอกบ้าน แล้วกลับมายังที่พักอาศัย ให้งดการสัมผัสกับผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก เพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อภายในครัวเรือน ส่วนในกรณีผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 หากรับการตรวจหาเชื้อในครั้งแรกแล้ว จะต้องแยกออกมากักตัว 14 วัน เพื่อรอผลการตรวจ อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัว และชุมชน ส่วนการป้องกันภายในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ใช้แนวทางการนำงานกลับไปทำที่บ้าน ( Work From Home ) มากขึ้น เพื่อลดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา ได้กล่าวขอบคุณชาวลำพูน ที่มีความเข้าใจ และเห็นอกเห็นต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในชุมชน ที่กลับเข้ามารักษาในจังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนมีความพร้อมในการรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยกลับมารักษา โดยผ่านการคัดกรอง และเข้าสู่จุดนับพบตามมาตรการของสาธารณสุข ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากพื้นควบคุมสูงสุด และยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อ ต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ก่อนเริ่มการเดินทาง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ Safe Lamphun ระหว่างการเดินทางให้แวะพักรถเท่าที่จำเป็น เพื่อลดการสัมผัสบุคคลอื่น และเมื่อมาถึงสถานที่ปลายทาง ให้แจ้งผู้นำชุมชน และปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม ในส่วนของการคัดกรองบุคคลในพื้นที่โรงงาน สถานประกอบการ ขอให้ผู้บริหารแต่ละโรงงาน เข้มงวด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม สาขาเวียงยอง มีผู้จิตกุศล ได้สนับสนุนสิ่งของจำเป็น อาทิ น้ำดื่ม และอาหารแห้ง มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณประชาชน ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลลำพูน เป็นอย่างดี และขณะนี้โรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความต้องการมุ้งครอบเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อป้องกันยุงที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน และยังมีความต้องการ กระดาษชำระสำหรับผู้ป่วย หากผู้ใดประสงค์จะบริจาค สิ่งของจำเป็น หรือ บริจาคเงิน สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 065 – 472 – 3714 – 5 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคสิ่งของได้ตลอด 24 ชั่วโมง…

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts