นราธิวาส-ธารน้ำใจคนไทยไม่ขาดสาย ปั่นน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

นราธิวาส-ธารน้ำใจคนไทยไม่ขาดสาย ปั่นน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากที่จังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านและอยู่ระหว่างรอดูอาการ 14 วันจากสถานณ์โควิค

เมื่อ 18 ก.ค.64 เวลา 09.00.น นายอนิรุทธ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จัดทำถุงข้าวเหนียวพร้อมใบกะพ้อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นทีชุมชนทาเนาะรือนะ บ้านกลูบี ม.6 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จำนวน 102 ชุด เพื่อให้ชาวบ้านไว้ทำข้าวต้ม(ตูปะ)ต้อนรับวันฮารีรายอฮัจยีทีกำลังจะมาถึงในวันที 21 ก.ค.64

โดยมีนายอับดุลอีซำ หามะ ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานรับมอบ ทีจุดตรวจคัดกรองบ้านกลูบีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทีถูกกักตัวไม่ให้ออกนอกพื้นที่เนื่องจากทางเจ้าหน้าทีตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมิให้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างทางจังหวัดจึงมีหนังสือคำสั่งให้ปิดหมู่บ้าน จนกว่าสถานกานณ์จะคลีคลาย

สำหรับชุมชนทาเนาะรือนะ บ้านกลูบี มีประชากร 102 ครัวเรือน จำนวน 454 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 6 คน ผู้มีความเสียงสูงกักตัวที โรงเรียนดารุลรอมะะห์ ม.7 บ.สือแด ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จำนวน 22 คนชาย 6 คน หญิง 16 คน มีสาเหตุการแพร่ระบาดมาจากคัสเตอร์มัธกัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts