นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ลุยถึงสวนทุเรียน เข้ารับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ในโครงการทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิค 19

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ลุยถึงสวนทุเรียน เข้ารับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ในโครงการทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิค 19

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ ลุยถึงสวนทุเรียน เข้าช่วยเหลือ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และ ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน จากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นผลไม้ตามฤดูกาลให้กับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

และน้องๆทหารกองประจำการได้รับประทาน เป็นการบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบก

ทั้งนี้ การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียนหมอนทอง และทุเรียนพันธ์พื้นบ้าน) ได้นำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยนั้น สร้างความสุขใจ อิ่มท้อง พร้อมทั้งมีโภชนาการ ให้กำลังพลทหารได้เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts