นราธิวาส-ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ทางจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านและอยู่ระหว่างรอดูอาการ 14 วันจากสถานณ์โควิค COVID 19

นราธิวาส-ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ทางจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านและอยู่ระหว่างรอดูอาการ 14 วันจากสถานณ์โควิค COVID 19

นางอนิรัตณ์ จารมะ อดีตประธานกองทุนบทบาทสตรีตำบลสากอพร้อมด้วยนางซีตีสารอ บิน หามะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอและทีมงานลงพื้นที่จุดคัดกรองกำลัง 3 ฝ่าย ชุมชนทาเนาะรือนะ ม.6 บ้านกลูบี ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น เพื่อพบปะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านชุมชนทาเนาะรือนะพร้อมมอบไก่สด 103 ตัวให้กับครอบครัวชาวบ้านชุมชนทาเนาะรือนะ บ้านกลูบี ที่ถูกปิดหมู่บ้านตามประกาศของจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากตรวจพบเป็นพื้นที่มีการแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยมี เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อสม ชรบ ในพื้นที่ ร่วมรับมอบ

สำหรับชุมชนทาเนาะรือนะ บ้านกลูบี ตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส มีประชากรจำนวน 102 ครัวเรือน 454 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6 คน ชาย 3 คน หญิง 4 คน รักษาหายแล้ว 1 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนำไปกักตัวที่สถานกักตัวโรงเรียนดารุลเราะห์มะห์ ม.7 บ.สือแด ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จำนวน 22 คน ชาย 5 คน หญิง 17 คน สาเหตุติดมาจากคัสเตอร์มัรกัส อ.สุไหงโก-ลก
ด้านเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานและชาวบ้านชุมชนทาเนาะรือนะ บ้านกลูบี ขอขอบคุณทางคณะแม่บ้าน อบต.สากอเป็นอย่างมากทีได้มีน้ำใจช่วยเหลือในเหตุการณ์การแพร์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts