สุโขทัย-สส.พรรณสิริรุดเยี่ยม ครู-นักเรียน โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ห่วงโควิดระบาดหนักในพื้นที่ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วยนายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอศรีสำโรง นายเขตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย นายสนอง อินทิม นายก อบต.ทับผึ้ง หัวหน้าส่วนราชการและคณะฯ รุดเยี่ยมและติดตามกรณี นักเรียน-ครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ติดเชื้อโควิด-19 คัสเตอร์ใหญ่ ตำบลวังใหญ่ จังหวัดสุโขทัย เกือบ 40 ราย

เพื่อมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านให้ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งของคัสเตอร์ตำบลวังใหญ่ พร้อมหารือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา รับมือ สถานกรา์โควิด -19
การติดเชื้อ โควิดครั้งนี้ มีเหตุมาจากเครือญาติผู้ปกครองนักเรียน ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง ขนส่งไปในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดไท ได้รับการติดเชื้อแล้วแพร่ระบาดมายังคนในครอบครัว รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ติดเชื้อ จำนวน 9 คน จากนักเรียนทั้งหมด 178 คน และคุณครู 1 คน โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรได้เข้ามาตรวจที่โรงเรียน พบว่ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษา และคุณครูได้รับเชื้อดังกล่าว รวมทั้งการแพร่ระบาดไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป รวม 38 คน


นักเรียนและครูผู้ติดเชื้อ ได้รับการดูแลอย่างดี และเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสังวร สำหรับคุณครูนั้นได้แสดงเจตนาขอดูแลตนเองที่บ้านตามระบบ Home isolation เมื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งศูนย์ฯ ได้พิจารณาให้เข้าพักใน State Quarantine เพื่อดูแลรักษาและรอเตียง ซึ่งผู้ติดเชื้อประสงค์ขอดูแลตนเองที่บ้าน โดยในวันรุ่งขึ้น รพ.ศรีสังวร จัดรถมารับเมื่อเวลา 20.00 วันที่ 17 กค.64 เป็นที่เรียบร้อย
สำหรับมาตรการรับมือนั้น ส่วนราชการโดยนายอำเภอ สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ได้เปิดศูนย์พักเก็บตัวผู้ติดเชื้อทุกตำบลไว้รองรับ เน้นการแจ้งไทม์ไลน์ที่ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งมาตรการอื่นๆ อย่างครบถ้วน ในส่วนของสถานศึกษาได้ทำการเฝ้าระวัง สื่อสารระบบการป้องกันให้กับนักเรียนอย่างครอบคลุม นักเรียนติดโควิด ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อำเภอศรีสำโรง (Emergency Operation Center : COE)


ในกรณี ครู-นักเรียน ติดโควิด-19 หรือการหยุดเรียนได้ประสาน นายอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.เขตพื้นที่การประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูใช้ชุดการสอนที่กระทรวงศึกษามีนโยบายเปิดศูนย์สื่อออนไลน์ ให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อลดเวลาการเตรียมการสอนของครูแต่ละคน อีกทั้งมีบทเรียนที่แปลกใหม่ให้นักเรียนสนใจเรียนยิ่งขึ้น เน้นให้โรงเรียนได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผ่านโครงข่ายการเยี่ยมบ้าน ด้วยสื่ออิเลคโทนิค การใช้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ และเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการ การเฝ้าระวัง การดูแลสมาชิกของครอบครัวในภาวะโรคระบาด
ด้านการจัดการอาหารการดูแลนักเรียนนั้น มีจิตอาสาและชุมชนได้เข้ามาช่วยกันดูแล ที่สำคัญยิ่งได้เสนอให้โรงเรียนมีการบริหาร การจัดสรรอาหารกลางวัน นมโรงเรียนให้นักเรียนได้รับอย่างทั่วถึงตามปกติ อันเป็นสิทธิประโยชน์ที่เด็กๆจะพึงได้รับ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติจากโรคระบาดนี้

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts