จันทบุรี-โรงบรรจุถังออกซิเจนทางการแพทย์และถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยต้องใช้ที่บ้าน ยืนยันมีเพียงพอส่งให้โรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ชมคลิป)

จันทบุรี-โรงบรรจุถังออกซิเจนทางการแพทย์และถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยต้องใช้ที่บ้าน ยืนยันมีเพียงพอส่งให้โรงพยาบาลและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่โรงงานบรรจุออกซิเจนปากแซงออกซิเจน ตำบลมะขาม อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นโรงงานบรรจุถังออกซิเจนทางการแพทย์และถังออกซิเจนสำหรับใช้ที่บ้าน ได้มีการบรรจุออกซิเจนส่งให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันมีความต้องการใช้ถึงวันประมาณ 50 ถัง / ถังขนาด 6 คิว และใช้ในส่วนของผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่บ้านอีกประมาณวันละ 20 ถัง ยืนยันว่ามีเพียงพอต่อความต้องใช้แน่นอน เพราะมีโรงบรรจุถึง 3 แห่งในจันทบุรี

// ด้านนางสาวสมัย ตรีเพียร อายุ 50 ปี ผู้จัดการกล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรียังมีความต้องการใช้ออกซิเจนพอประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งแบบบรรจุถังส่งไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอต่างๆ รวมกว่า 100 ถังต่อวัน และประชาชนทั่วไปที่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่บ้านประมาณ 20 ถังต่อวัน หากในอนาคตมีความต้องการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นก็จะรับได้เพราะยังมาสาขาย่อยในพื้นที่ที่สามารถบรรจุและส่งออกซิเจนได้แน่นอน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts