นครนายก – พิธีมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคตะวันออก เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่แต่ละจังหวัดต่อไป (ชมคลิป)

นครนายก – พิธีมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคตะวันออก เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่แต่ละจังหวัดต่อไป

 

19 กรกฎาคม 2564 ที่ไร่หุบพญาแค้มป์ ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พลเอกวสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนอุปกรณ์ทางการแพทย์และส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ประกอยด้วย พัดลม 20 ตัว หน้ากากอนามัย 100 กล่อง ชุด PPE 100 ชุดเครื่องวัดออกซิเจน 5 เครื่องและถ่านเครื่องวัดออกซิเจน 5 ชุด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กล่าวของคุณและรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19)ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ให้ลุล่วงได้ได้ด้วยดี

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เตรียมการให้ทุกพื้นที่อำเภอ ตำบล เตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยไว้ล่วงหน้าแล้วหากมียอดผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้นำสมาชิกวุฒิสภาและคณะทีมงานของจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา นายแพทย์สุวรรณ เพชรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา รองผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานของโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ไร่หุบพญาแค้มป์ ที่มีผู้ป่วยพักอยู่กว่า 100 คน ซึ่งการดำเนินการทุกอย่าดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้นคณะของสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางกลับ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนิน
ใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts