สุโขทัย-“อาชีวะสุโขทัยห่วงใยส่งกำลังใจ ทำอาหารกล่องเครื่องดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์”

สุโขทัย-“อาชีวะสุโขทัยห่วงใยส่งกำลังใจ ทำอาหารกล่องเครื่องดื่ม ให้บุคลากรทางการแพทย์”

วันนี่ 19 ก.ค.64 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ จัดตั้งกองทุน “อาชีวะห่วงใยส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” โดยกองทุนนี้เกิดขึ้นจาก คณะผู้บริหารและครูและเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและอยากส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ หรือด่านหน้าของการทำงานการดูแลผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์โควิด-19


จึงร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนเพื่อนำมาจัดซื้อวัสดุและอาหาร ของแห้ง ของคราว ผักสด ผลไม้สดมาประกอบเพื่อทำอาหาร จากฝีมือหลักของแผนกโภชนาการของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่มีชื่อด้านการทำอาหารถูกหลักอนามัยและมีรสชาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ นอกจากอาหารปรุงรสใหม่สดๆจาก ห้องทำอาหารของวิทยาลัยฯ ยังมีเครื่องดื่มร่วมส่งมอบในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ร่วมกับครูอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมทั้งคณะครูแต่ละสาขาที่ร่วมใจกันทั้งวิทยาลัยฯ ที่ว่างจาการสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษา ได้ร่วมด้วยช่วยกันประกอบและปรุงอาหารและรวมทั้งเครื่องดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย โดยมีนพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำคณะของสาธารณสุขจังหวัด และคุณหมอของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ด้วย

พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจ แก่หมอ แพทย์ พยาบาล และเจ้าที่บุคลากร หน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่ด่านแรกทุกท่านที่ปฏิบัติอย่างงานหนักในการดูแลผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และคนนอกพื้นที่ ที่ขอกลับมาขอการรักษาและตรวจหาเชื้อยังจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นบ้านเกิด
ด้านนพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะและทีมงานหมอพยาบาล ได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ได้ส่งกำลังใจด้วยการทำอาหารและน้ำดื่มมาช่วยเหลือแบ่งเบา และสร้างกำลังใจส่วนหนึ่งของการทุ่มเททำงาน มา ณ โอกาสนี้

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

 

Related posts