“บก.ตม.1 ห่วงใยต่างชาติ ลดแออัดป้องกันติดเชื้อโควิด-19 แจ้งต่ออายุวีซ่า ก่อนครบกำหนดไม่เกิน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 นี้ เป็นต้นไป” :

“บก.ตม.1 ห่วงใยต่างชาติ ลดแออัดป้องกันติดเชื้อโควิด-19 แจ้งต่ออายุวีซ่า ก่อนครบกำหนดไม่เกิน 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.64 นี้ เป็นต้นไป” :

19 กรกฎาคม 2564 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรอง โฆษก สตม. และโฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 โดย พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม. 1 ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติที่มาติดต่อขอรับบริการที่ บก.ตม.1 (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะฯ) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดในขณะนี้ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากเพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ทาง บก.ตม.1 จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะมายื่นเรื่องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  (เคาเตอร์ J,L,M,N) โดยเป็นการขออยู่ต่อระยะยาว ประเภท Non-Immigrant Visa อาทิเช่น NON-O, NON-B, NON-E, เกษียณอายุ, เยี่ยมคู่สมรส/เยี่ยมบุตร, สามีไทย/ภรรยาไทย/อุปการะบุตร, ธุรกิจ, ครู/นักเรียน, องค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม, Tourist Visa (TR-60), Tourist MT Visa, Special Tourist Visa (STV)  โดยให้เข้ามาติดต่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน เท่านั้น  ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

พล.ต.ต.ปิติ กล่าวว่า ช่วงนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และตามสั่งการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.สตม. ที่ได้สั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทาง บก.ตม.1 ได้มีความห่วงใย และตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความแออัดและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในการมายื่นขออยู่ต่อฯ ที่ บก.ตม.1 จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะมายื่นเรื่องขออนุญาตอยู่ต่อฯ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (เคาเตอร์ J,L,M,N) ยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน เท่านั้น โดยได้มีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างในการจัดที่นั่ง และดำเนินตามมาตรการ Social Distancing มีแผงกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ รวมถึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ และได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเอาใจใส่ระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติงานและให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มความสามารถในการทำงาน

ทางด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากประชาสัมพันธ์และช่วยแจ้งข่าวให้ชาวต่างชาติ หรือผู้ที่มีชาวต่างชาติทำงาน หรือเป็นญาติพี่น้อง ให้ส่งต่อข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผู้ที่จะมายื่นเรื่องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  (เคาเตอร์ J,L,M,N) สามารมาติดต่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน  ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อรับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดอขงโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและเคร่งครัดต่อไป

และทาง บก.ตม.1 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

Related posts