วารา วิลเลจ เชื่อมั่น NT จับมือให้บริการ Fiber To The Home ภายใต้นโยบาย “เพิ่มความพึงพอใจ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า :

วารา วิลเลจ เชื่อมั่น NT จับมือให้บริการ Fiber To The Home ภายใต้นโยบาย “เพิ่มความพึงพอใจ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า :

บ้านจัดสรรค์ขอนแก่นเชื่อมั่นเอ็นที จับมือกันให้บริการสื่อสาร โทรคมนาคม บริการ Fiber To The Home (FTTx) ภายใต้นโยบาย “เพิ่มความพึงพอใจ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่โครงการหมู่บ้าน วารา วิลเลจ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริษัท วารา พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการหมู่บ้าน วารา วิลเลจ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทำพิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วารา พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำหรับ โครงการหมู่บ้าน วารา วิลเลจ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย นักธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเข้มงวด

นางวาราดา ปวีณวัชร์ ผู้บริหาร บริษัท วารา พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการหมู่บ้านจัดสรร “วารา วิลเลจ” ตั้งอยู่เลขที่ 78/1 หมู่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความมั่นใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่น่าเชื่อถือ และยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในโครงการหมู่บ้านของเราได้อย่างดี ทางบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจลงนามในบันทึกข้อตกลง การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วารา พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สำหรับ โครงการหมู่บ้าน วารา วิลเลจ เพื่อให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ของลูกค้าหมู่บ้านจัดสรรในเครือของ บริษัท วารา พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และได้รับบริการหลังการขายที่ดี

นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงการ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท วารา พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ เป็นร่วมมือกันในการที่จะผลักดันให้เกิดการให้บริการสื่อสาร โทรคมนาคม บริการ Fiber To The Home (FTTx) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เรามีความความพร้อมทั้งพนักงาน และเทคโนโลยี ที่จะสนับสนุนการให้บริการด้วยการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เพราะลูกค้าคือคนพิเศษ และคนสำคัญของเรา ภายใต้นโยบาย “เพิ่มความพึงพอใจ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า”

Related posts