หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์”  พร้อมผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ ชุดยาสีฟัน เพื่อให้จังหวัดและบุคลากรการแพทย์นำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ :

หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์”  พร้อมผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ ชุดยาสีฟัน เพื่อให้จังหวัดและบุคลากรการแพทย์นำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ :

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์”  ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลอุดรธานี  ดูแลพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19

โดยชุดแรกผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ จากนายสรรเพชญ สงคราม ผู้แทนบริษัทไดมอนกิฟอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งประกอบด้วย น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ขนาด 500 มิลลิลิตร 300 ขวด  และชุดยาสีฟันรวม 3 รายการ 240 ชุด

จากนั้นรับมอบเงินบริจาคจากสมาคมฮากกาอุดรธานี ชมรมสตรี และชมรมยุวฮากกาอุดรธานี  คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานีสมัยที่ 55 ,คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 60 ,ครอบครัวต้อยติ่ง ,ครอบครัวจันทสุรียวิช ซึ่งมีนายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล นายกสมาคมฮากกาอุดรธานี และคณะร่วมส่งมอบ จำนวน 750,000 บาท พร้อมกันนี้ นายศุภชัย และนางพัชรินทร์ จันทสุรียวิช และครอบครัว ร่วมบริจาคเพิ่ม 250,000 บาท

คณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุดรธานี ร่วมกับโรงแรมเจริญโฮเต็ล นำโดยพลโทนายแพทย์ปัญญา-นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ นางกฤษณา ธีระวุฒิ เจ้าของโรงแรมเจริญโฮเต็ล และรวมบริจาคสมบท 260,000 บาท พร้อมกันนี้พลโทนายแพทย์ปัญญา-นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ  มอบในนามครอบครัวเพิ่ม 250,000 บาท

ครอบครัววิไลงาม บริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์”  1 เครื่องจำนวน 250,000 บาท ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี บริจาคสมทบโดยคณะผู้บริหารธนาคาร จำนวน 20,000 บาท หอการค้านำโดย นายสวาท ธีระรัตน์นุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย  อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการหอกาค้าจังหวัดอุดรธานี 250,000 บาท

พร้อมกันนี้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี นำโดย นางบุพผา อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และคณะเป็นตัวแทนข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลอุดรธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวน 3,760,164 บาท

Related posts