ปทุมธานี-ผวจ.และคณะสงฆ์เปิดรพ.สนาม หลังปทุมมีผู้ป่วย 3,000 คน รอเตียง

ปทุมธานี-ผวจ.และคณะสงฆ์เปิดรพ.สนาม หลังปทุมมีผู้ป่วย 3,000 คน รอเตียง
**************************


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เลา 13:30 น. ที่สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (คลองสี่) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ,นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี , นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี , นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนหรือศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับชาวตำบลบึงยี่โถที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยจัดเตรียมเตียงจำนวน 100 เตียง ภายในโรงยิมบึงยี่โถสปอตเอ็กเพรส เทศบาลเมืองบึงยี่โถได้เปิดโรงพยาบาลสนามชุมชน (Community Isolation)

โดยได้รับสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี , วัดพระธรรมกาย , มูลนิธิข้างเตียงเคียงกัน มอบเตียง มุ้ง หมอน ผ้าห่ม เจลฆ่าเชื้อโรค นอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อน ให้ผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่อาจจะมีความเคียด มีไวไฟ มีกล้องวงจรปิด และทีมแพทย์ของสูนย์การแพทย์เทศบาลบึงยี่โถที่พร้อมดูแลผู้ป่วยติดเชื้โควิด-19เป็นอย่างดี ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นจึงต้องมีโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามชุมชนในแต่ละที่

โดยแต่ละอำเภอได้จัดให้มีศูนย์พักคอยอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง แต่ละอำเภอในจังหวัดปทุมธานีได้เริ่มจัดตั้งศูนย์พักคอยได้มากกว่า 1 แห่ง จังหวัดปทุมธานีมีจำนวนผู้ป่วยที่รอเตียงจำนวน 3,000 กว่าคน ส่วนอำเภอที่อยู่ระหว่างกันจัดตั้งคือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา ส่วนอำเภออื่น ๆ มีความพร้อมที่จะนำผู้ป่วยที่รอเตียงเข้าดูแลที่ศูนย์พักคอย ในส่วนของศูนย์พักคอยที่ตำบลบึงยี่โถนั้นมีแพทย์ประจำเนื่องจากเทศบาลตำบลบึงยี่โถมีศูนย์การแพทย์อยู่ที่นี่ และการจัดพื้นที่มีการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ มีสถานที่ออกกำลังกาย มีสนามให้เดินพักผ่อน มีเครื่องชัดผ้า ห้องน้ำ และเครื่องอำนวยความสะดวกที่พร้อมและเต็มความสามารถ

รวมถึงมีแพทย์ที่อยู่ประจำ ผู้ป่วยและแพทย์สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา มีระบบอินเตอคอมฯให้ ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีความสะดวกสะบายมาก นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี นำเตียง อาหาร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้นำมามอบให้ทางจังหวัดได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และได้จัดแพทย์เพิ่มเติม โดยจัดแพทยืพยาบาลให้คำปรึกษา ที่เรียกว่าเทเลคลีนิค (Teleclinic) ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคณะสงฆ์แทนชาวจังหวัดปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts